Pri završetku radovi u sklopu projekta “Uređenje karinske plaže i pripadajuće infrastrukture”

   

Pri završetku su radovi prve funkcionalne cjeline projekta „Uređenje karinske plaže i pripadajuće infrastrukture“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, vrijednosti od 1.458.614.74 EUR s uključenim PDV-om.

Prva faza projekta obuhvatila je rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih površina za cestovni promet, promet u mirovanju i pješački promet. Nova prometnica oblikovana je tako da omogućava prohodnost od jednog kraja naselja do drugog, zamjenjujući nekada zakrčene ceste sada prostranim protupožarnim putem, te posjeduje biciklističku stazu i nogostup za pješake. Uz to, izgrađen je sustav odvodnje otpadnih voda s crpnom stanicom te je obnovljena javna rasvjeta.

Ovaj sveobuhvatni zahvat u turističkoj infrastrukturi kroz uređenje karinske plaže važan je korak ka stvaranju privlačnog okruženja za strane i domaće posjetitelje te lokalno stanovništvo. Rekonstruirana komunalna i društvena infrastruktura u naselju Donji Karin pružit će dobre uvjete za značajan razvoj i sadržajno preoblikovanje postojećih turističkih sadržaja te poboljšanje kvalitete života lokalnih stanovnika kroz povećani turistički promet, diversifikaciju gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta.

Nositelj projekta je Grad Benkovac, a partner je Vodovod i odvodnja d.o.o. Benkovac. Izvođači radova su Zajednica ponuditelja KRUŠEVO-PUT d.o.o. SMILČIĆ i INGRA d.d. ZAGREB. Tvrtka CIVIL ENGINEERING CONSULTANCY d.o.o. Zadar odgovorna je za stručni nadzor i koordinaciju zaštite na radu, dok 4M PROJEKT d.o.o. Split obavlja projektantski nadzor.