Javna nabava opreme stalnog postava Zavičajnog muzeja Benkovac

Zavičajni muzej Benkovac objavio je postupak javne nabave za nabavu opreme stalnog postava na projektu “Revitalizacija i uređenje Zavičajnog muzeja Benkovac” u sklopu intervencijskog plana.

Sva projektno-tehnička dokumentacija dostupna je na stranicama Muzeja,  dok je postupak Javne nabave objavljen na portalu EOJN RH (www.eojn.nn.hr).

Rok za dostavu ponuda je 04.03.2021. godine do 10:00 sati.