Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS – “Stara gradska jezgra Grada Benkovca 2. faza”

Grad Benkovac je nacrt Dokumentacije o nabavi, koja sadrži opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i prijedlog ugovora, dana 22. prosinca 2020. godine stavio na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 29. prosinca 2020. godine, javnom objavom u EOJN RH (www.eojn.nn.hr).

Predmet nabave su radovi na rekonstrukciji i uređenju stare gradske jezgre Grada Benkovca – II. faza, podijeljeni u tri (3) Grupe:

Grupa 1. – Izgradnja Zgrade I. i Zgrade II.:

obuhvaća građenje dvije građevine stambene namjene, 2.b. skupine (Zgrada I. i Zgrada II.).

Zgrada I. se sastoji od prizemlja, 1. i 2. kata (P+2). Na 1. i 2. katu smještena su po 4 stana, odnosno ukupno 8 stanova. Građevinska bruto površina (GBP) iznosi 735,99 m2.

Zgrada II. se sastoji od prizemlja, 1. i 2. kata (P+2). Na 1. i 2. katu smještena su po 2 stana, odnosno ukupno 4 stana. Građevinska bruto površina (GBP) iznosi 372,10m2.

Grupa 2. – Izgradnja i uređenje vanjske pozornice i prostora iza knjižnice i Doma kulture:

obuhvaća izgradnju  vanjske pozornice čija je namjena održavanje kulturno zabavnih priredbi na otvorenom te uređenje okoliša koje se sastoji od popločavanja betonskim elementima središnjeg prostora dvorišta, izgradnja kamenog zida te sadnja zelenila. Površina obuhvata izgradnje i uređenja iznosi 2669m2

Grupa 3. – Izgradnja Centra za manjine:                       

obuhvaća izgradnju zgrade prizemnice građevinske bruto površina (GBP)  129 m2 sa uređenjem pristupa zgradi i okoliša zgrade.  

Projektno tehnička dokumentacija je dostupna na linku: https://www.benkovac.hr/natjecaji-i-javna-nabava/javna-nabava-detalji.html?id=bASsfb1RXxnrHZP88YBa